Rechtliche Hinweise Ha-Be Betonchemie

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

на уеб сайта Ha-Be Bulgaria OOD

                           
Радваме се, че посещавате интернет страницата на Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG (наричана по- долу Ха-Бе). Ха-Бе счита защитата на вашите лични права за сериозна задача. По- долу искаме да ви информираме за това, кои данни в какъв обем и за какви цели се съхраняват и използват в рамките на ползването на нашата интернет страница
                     

ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни съгласно Закона за защита на личните данни на Долна Саксония са: “Индивидуална информация за личните или фактическите обстоятелства на определени или идентифицируеми лица (засегнати лица)." С това се има предвид цялата информация, която казва нещо за един жив човек, независимо от формата, в която се случва. Тук попада информация за Вашето истинско име, адрес, пощенски адрес, телефонен номер. Информация, която не е пряко свързана с истинската ви идентичност (например любими уеб сайтове или брой потребители на сайт), не попада тук.

По принцип можете да използвате нашите онлайн оферти, без да разкривате самоличността си. Ако се регистрирате за една от нашите персонализирани услуги, поръчате продукт или сключите абонамент, ние Ви молим за вашето име и друга лична информация. Ваше решение е дали да въведете тази информация.
                     
               
Dienste und Anwendungen Dritter
Google Analytics
Този уеб сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва т. нар. „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и които позволяват анализ на използването на уеб сайта от Вас. Информацията за използването на този уеб сайт, генерирана от бисквитките, по правило се прехвърля към сървър на Google в САЩ и се съхранява там.
В случай, че е активирано анонимизирането на IP на този уеб сайт, то Вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google предварително за района на държавите- членки на Европейския съюз или в други страни- участнички в Споразумението за Европейското икономическо пространство. Пълният IP адрес ще бъде изпратен на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там само в изключителни случаи. По поръчение на оператора на този уеб сайт Google ще използва тази информация, за да направи оценка на използването на уеб сайта от Вас, да състави отчети за активността в уеб сайта, за да предостави на оператора на уеб сайта други услуги, свързани с използването на уеб сайта и на интернет.
IP адресът, предоставен от Вашия браузър на Google Analytics като част от Google Анализ, няма да бъде обединен с други данни на Google. Можете да предотвратите съхранението на бисквитките чрез съответната настройка на софтуера на Вашия браузър; но искаме да Ви обърнем внимание на това, че в този случай може да не успеете да използвате всички функции на този уеб сайт в пълния им обхват.
Освен това можете да предотвратите събирането от Google на данните, генерирани от бисквитката и отнасящи се до използването на уеб сайта от Вас (включително IP адреса Ви), както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, налична на следната връзка  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
                         
Можете да предотвратите събирането на данните от Google Analytics, като кликнете върху следната връзка. Ще бъде зададена бисквитка за отказване на възможността, която предотвратява бъдещото събиране на данните Ви при посещаване на този уеб сайт: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Повече информация за Условията на ползване и поверителността, ще намерите на http://www.google.com/analytics/terms/de.html , а също така и на https://www.google.de/intl/de/policies/.  Моля, имайте предвид, че на този уеб сайт Google Analytics е разширен с кода “gat._anonymizeIp ();”, за да се гарантира анонимно събиране на IP адреси (т.нар. IP-Masking).
       

Bereitstellung Webseite
Wenn unsere Internetseite aufgerufen wird, sendet Ihr Webbrowser automatisch Daten an unseren Webserver. Dies sind:
• IP‐Adresse bzw. Hostname des Nutzers
• Browsertyp und Browserversion
• Betriebssystem des Nutzers
• Datum und Uhrzeit der Serveranfrage
• Referrer URL

Ihre IP Adresse muss während der Auslieferung der Webseite von unserem System erfasst werden, um Ihnen den Zugriff auf die Internetseite technisch zu ermöglichen. Ihre IP Adresse wird ausschließlich für die Dauer Ihrer Sitzung gespeichert.
Da die Erfassung der Daten zur Auslieferung der Internetseite technisch zwingend erforderlich ist, besteht für den Nutzer keine Möglichkeit des Widerspruchs oder für uns die Möglichkeit der Löschung der Daten. Die IP Adresse wird automatisch mit Verlassen der Internetseite gelöscht.
Die von Ihrem Browser automatisch an uns übermittelten Daten werden in sogenannten Log-Dateien gespeichert.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Ihre IP Adresse wird nach der Übertragung in die Logfiles verändert und damit anonymisiert. Eine personenbezogene Zuordnung der gespeicherten Daten ist damit nicht mehr möglich.
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.
                   

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Ние използваме вашата лична информация в случай на поръчки на продукти само в рамките на отделите, които се нуждаят от нея за изпълнение на техните задължения, както и в рамките на свързаните с HA-BE BULGARIA OOD предприятия в рамките на изпълнение на договора между клиент и предприятие.
Не ги предаваме на трети лица без Вашето изрично съгласие. Ако  рамките на обработката на данните за поръчките данните се предадат на доставчици на услуги, то те са обвързани с Федералния закон за защита на данните (BDSG) и евентуално с други разпоредби за защита на данните, както и с Политиката за поверителност на HA-BE BETONCHEMIE GMBH & CO. KG. Ако сме законово задължени или задължени по съдебен ред да направим това, ние ще предадем Вашите данни на оторизирани да получат информацията инстанции.

                 
ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ
Ако изискате от HA-BE BULGARIA OOD да не използва Вашите лични данни за по- нататъшен контакт и/или да ги изтрие, съответно се процедира така. Данните, които са непременно необходими за обработка на поръчки или за търговски цели, не са засегнати от отмяна или заличаване. Моля проявете разбиране, че в случай на възражение, вече не може да се предостави персонализирана услуга, тъй като тя се основава на използването на данни за клиентите.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Текстовата информация се събира по време на онлайн сесия с бисквитките и се натрупва в специален файл във формат ASCII (cookie.txt) на твърдия диск на потребителя. Къде ще отиде за съхранение бисквитката при потребителя, се контролира от WWW-браузъра на потребителя. Бисквитките са информация, която ще бъде изпратена обратно към сървъра при следващото онлайн посещение. Но те могат да бъдат прочетени само от сървъра, който ги е съхранил преди това.

HA-BE BULGARIA OOD не използва бисквитки във вашите оферти. В случай, че HA-BE BULGARIA OOD в бъдеще, за да осъществи спешно необходими потребителски функции (например за улеснение на навигацията на даден уеб сайт), започне да използва бисквитки, ние ще обърнем внимание на това на съответното място. Използване на нашите оферти по принцип е възможно и без бисквитки. Повечето браузъри са настроени така, че да приемат бисквитките автоматично . Вие обаче можете да деактивирате съхранението на бисквитките или да настроите браузъра си така, че да ви известява, когато се изпращат бисквитки.
 

ДЕЦА

Лица под 18-годишна възраст не трябва да ни изпращат лични данни без съгласието на родителите или настойниците си. Ние не изискваме лични данни от деца, не ги събираме и не ги предаваме на трети страни.
                   

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ

Нашите онлайн- оферти съдържат връзки към други уеб сайтове. Няма как да повлияем на това, техните оператори да спазват политиката за поверителност.
               

ВЪПРОСИ И КОМЕНТАРИ

За въпроси, предложения или коментари по темата защита на данните, моля, свържете се по е-мейл с отговорния отдел на HA-BE BULGARIA OOD: info@ha-be.bg. Бързото развитие на интернет прави от време на време необходимо внасянето на корекции в нашата политика за поверителност. Тук ще бъдете информирани за промените.
                             
ORT; DATUM


<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X