Rechtliche Hinweise Ha-Be Betonchemie

КОНТАКТНИ И РЕГИСТРАЦИОННИ ДАННИ

на уеб сайта  Ha-Be Bulgaria OOD

       
Ha-Be Bulgaria OOD
Warehouse Ha-Be Bulgaria
9168 Ezerovo, Beloslav | Bulgaria
телефон: +359 894 88 07 54
info@ha-be.bg
         

УПРАВИТЕЛ

Галин Колев
       

Identifikation-Nr.

205276240
             

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ПО ДДС

BG205276240
                   

ВАЛИДНОСТ

Тези контактни и регистрационни данни освен за уеб сайта важат и за следните профили в социалните медии:
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Ha-Be-Betonchemie-GmbH-Co-KG/1437285669843108
               

АВТОРСКИ ПРАВА

© Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG. Всички права запазени.
                     
Всички споменати в нашите интернет оферти марки и запазени марки, а също и запазени от трети лица такива,  подлежат без ограничения на разпоредбите на приложимото законодателство за търговските марки и правата на собственост на съответните регистрирани собственици.

За всяко възпроизвеждане или разпространение на всякакъв носител изцяло или на части, се изисква писменото съгласие на Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG.

<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X