Zusatzmittel Betonchemie, Fließmittel, Betonverflüssiger, Luftporenbildner, CURING, MOWILITH, Schaumbildner
Zusatzmittel Betonchemie, Fließmittel, Betonverflüssiger, Luftporenbildner, CURING, MOWILITH, Schaumbildner

ДОБАВКИ ЗА БЕТОН

За транспортен бетон, стоманобетонни елементи и бетонови изделия


Нашата ключова компетентност е химията за бетон. Ние произвеждаме специално разработен продуктов асортимент за различните сфери на приложение транспортен бетон, напрегнати стоманобетонни елементи и бетонови изделия. Този продуктов асортимент е ориентиран към специалните изисквания на съответните възможности за приложение.
                                                   

ДОБАВКИ ЗА ТРАНСПОРТЕН БЕТОН

Бетон според качествата, според състава или като стандартен продукт - с нашите специално разработени добавки и приложни специалисти, ориентирани към практиката, нашите клиенти могат да реализират икономически изгодно дефинираните технологични изисквания към бетона.

Нашите пластификатори и високоефективни суперпластификатори от марките PANTARHIT® (FM) и PANTARHIT® RC (FM) са ориентирани към специалните изисквания при производството  на транспортния бетон. Продуктите позволяват по- точно регулиране на консистенцията, осигуряват възможност за добра обработка и са устойчиви на променящите се изходни материали, както и на вариращото съдържание на вода. Независимо дали става дума за ежедневна работа или за специални проекти, със суперпластификаторите от серията PANTARHIT® технологичните изисквания към бетона могат да се осъществят по икономически най-изгодния вариант.
     

ДОБАВКИ ЗА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Добавките за производство на предварително напрегнати стоманобетонни елементи трябва да отговарят на ефективност в производствения процес и на изискванията за безупречна бетонна повърхност. Нашите специално разработени висококачествени суперпластификатори  от серията PANTARHIT® PC и кофражни масла VORMIOL са съобразени с тези изисквания: Дори и без топлинна обработка суперпластификаторите ни  постигат необходимата висока ранна якост в бетона и по този начин може да бъде съкратено времето за декофриране. Заедно с подобрената способност за уплътняване може да бъде намален разходът за труд и да бъде увеличена производителността.

Кофражните масла  и почистващите препарати с марката VORMIOL позволяват производството на визуално атрактивни повърхности с качество на лицев бетон и удължават значително експолотационната трайност на кофража.

ДОБАВКИ ЗА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ

Павета, тротоарни плочи  и системи за укрепване - повечето бетонови изделия се пресоват и уплътняват. За да се направи възможно най- ефикасен производствения процес на тези продукти, са необходими кратка продължителност на цикъла и неизменно добро качество.
Нашите специално разработени пластификатори от марката ANTIPOR® са ориентирани точно към тези изисквания. Те оптимизират обработката на бетона, повишават якостта на свежия бетон и редуцират лепненето към матрицата, както и водят до съкратено време за втвърдяване. Освен това те оптимизират структурата и страничното уплътнение и така правят бетоновото изделие визуално по- атрактивно.
Накратко: Продуктите ANTIPOR® подпомагат ефективното производство на висококачествени бетонови изделия. Нашите бетонни технолози могат да изберат необходимите пластификатори на място съобразно специфичните изисквания на клиента за бетон, грижат се за тяхното безопасното прилагане и по този начин гарантират оптимален резултат за основния  и лицевия бетон.
                   
Производството на изделия с пластичен бетон се нарича WetCast. Тук бетонът трябва да покаже оптимална течливост. Иновативните суперпластификатори на марката PANTARHIT® PC са разработени специално и за такива цели. Те притежават силно втечняващо действие, обезвъздушават бетона, минимизират разхода на енергия за неговото уплътняване и подобряват ранната якост на бетона. Те правят възможно по- ранното декофриране, по- бързо ново полагане в кофражните форми и матрици и по този начин допринасят за увеличена производителност.
   


<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X