Betonfarbe, Slurry, Flüssigfarbe, Pigment

BM-ANLAGENBAU & DOSIERTECHNIK

Всичко от един източник

                             
BM-Anlagenbau und Dosiertechnik е нашият партньор за технически съоръжения. Повече от 25 години предприятието има основна функция при разработването и производството на системи за дозиране на добавки и бои за бетон, както и на системи за разпръскване на повърхностна защита и кофражни масла.

Тук ще научите повече за нашата съвместна работа с BM-Anlagenbau<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X