Oberflächenschutz, Imprägnierungen, Hydrophobierungen, UV-Lack, Grund- und Decklack

ИЗПИТАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВЪРХНОСТНИ ЗАЩИТИ

Апликация на продукта в реални производствени условия


Тестване на повърхностни защитни покрития, извършване на предварителни опити и тестово определяне на количеството за нанасяне - в нашия изпитателен център имаме възможност да положим нашите продукти за повърхностна защита върху изделията на клиента в оригиналните им размери.
           

КОИ ПРОДУКТИ МОГАТ ДА БЪДАТ ТЕСТВАНИ?

Могат да бъдат приложени всички системи за повърхностна защита, както за сухата, така и за мократа част от производството:
» 1- компонентно импрегниране
» 2- компонентни системи от грунд и покривен лак
» UV-лак

СИМУЛИРАТ СЕ УСЛОВИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО

Могат да се прилагат различни продуктови системи: Започвайки от 1-компонентно импрегниране, през 2- компонентна система от грунд и покривен лак, до UV-лак, всички системи за повърхностна защита - както за сухата, така и за мократа част от производството, могат да бъдат положени лабораторно условия с нашата инсталация за разпръскване. Тъй като продуктите за повърхностна защита трябва да се втвърдяват с различни системи за изсушаване, инсталацията за разпръскване в нашия фирмен изпитателен център разполага със системи за изсушаване с както с UV, така и с инфрачервено лъчение.

КАКВИ ПРЕДИМСТВА НОСИ ТОВА?

Предлагаме на нашите клиенти не само висококачествени продукти, но и голям обхват услуги за клиента в областта повърхностна защита.
Преглед на нашите услуги в областта повърхностна защита:

» нанасяне на покритие върху бетонни мостри като например тротоарни плочи и павета
» онагледяване на външния вид
» определяне на индивидуално на необходимото количество за полагане в съответствие с абсорбиращата способност
                 
» определяне на абсорбцията на вода на бетона
» установяване на устойчивостта на замърсяване
» симулация на ефлоресценция
                     
» определяне на силата на захващане
» определяне на стойностите на триене при плъзгане
» микроскопски изследвания
                         
При необходимост външните изследователски институти могат да определят устойчивостта на продукта за повърхностна защита, положен върху собствения бетонен продукт на клиента, срещу атмосферни влияния.
Възлагането на такъв тест на външни изпълнители увеличава неутралността и достоверността на резултата от тестването.<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X