Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG, PANTARHIT, ANTIPOR, PANTAPOR, CURING, PANTARHOL, PROTECT
Ha-Be Betonchemie

HA-BE BETONCHEMIE

Профил на предприятието

           
Ние произвеждаме добавки за бетон, продукти за повърхностна защита и бои за бетон за международната бетонова индустрия. В повече от 10 различни локации по света ние работим за това, да дадем живот на слогана „Да направим добрия бетон по- добър“.
     
Ние сме средно голяма компания, която вече повече от 45 години предоставя технологична компетентност в производството на бетон. Същевременно ние се числим към водещите европейски производители на строителна химия.
       

НАШАТА КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ: ТЕХНОЛОГИЯ ЗА БЕТОН

През 1970 г. нашата компания беше създадена като лаборатория за изпитване на строителни материали. Оттогава ние непрекъснато разширявахме своята дейност с производство на химически добавки, бои и продукти за повърхностна защита на бетон, което постепенно превърнахме в наша основна дейност.

Въпреки че сега нашата строителна лаборатория е самостоятелна компания, тя все още заема централна функция при разработването на специфични рецепти за бетон на нашите клиенти или при решаване на технологични предизвикателства в сферата на производство на бетон.

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Ние разработваме гъвкави решения в строителната химия за за предприятия за транспортен бетон, бетонни елемнти и бетонови изделия и в нашия асортимент имаме различни гами продукти за тези области на приложение. Към тези гами се числят суперпластификаторите с марката PANTARHIT®, пластификаторите от линията ANTIPOR®, различни забавители, въздуховъвличащи добавки, стабилизатори, ускорители, кофражни масла и продукти за почистване, пенообразуватели и продукти за последваща грижа. Асортиментът от цветове за бетон обхваща течни бои (суспензии) и прахообразни пигменти на основата на железни оксиди, хромоксиди, кобалтово синьо, титаново бяло и черни пигменти. Заедно с нашите хидрофобизатори, филмобразуващи и цветово неутрални проникващи импрегнатори от системата за повърхностна защита предлагаме на нашите клиенти широко обхватен спектър от услуги.

НАШАТА СИЛА: ПРИЛОЖНАТА ТЕХНОЛОГИЯ

Нашите приложни специалисти - бетонни технолози и инженери консултират клиентите ни при избора на продукт, обезпечават правилната употреба на добавките, продуктите за повърхностна защита и боите за бетон в предприятието или на строителната площадка и настройват там бетона за оптимален резултат.
За тестване на нашите системи за повърхностна защита ние предоставяме при необходимост в предприятието на клиента мобилни уреди за тяхното полагане – напр. автоматизирани уреди за разпръскване.
                 

НАШИЯТ СПЕЦИФИЧЕН СЕРВИЗ: СОБСТВЕНАТА ЛОГИСТИКА

Гъвкавостта е нашата сила. Към нашите сервизни услуги се причислява и доставката на нашите продукти със собствена логистика. Така ние можем бързо и гъвкаво да реагираме на поръчките за продукти и предписанията за доставка.

ЧИСЛА, ДАТИ, ФАКТИ

     
  • СРЕДНО ГОЛЯМА КОМПАНИЯ
  • НАД 10 ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
  • ПОВЕЧЕ ОТ 45 ГОДИНИ ОПИТ
       

ДА НАПРАВИМ ДОБРИЯ БЕТОН ПО- ДОБЪР ...

                           
Това изречение е повече от слоган. То описва ежедневния ни подход да обединим висококачествени добавки за бетон и практически ориентираната приложна техника, да се справяме с бетоново- технологични предизвикателства и да прилагаме икономически изгодни решения на практика.


<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X