Betonfarbe, Slurry, Flüssigfarbe, Pigment

СТАЦИОНАРНИ СИСТЕМИ

за течни бои

   
Стационарни системи за дозиране на течни бои/суспензии се произвеждат от нашия партньор за техническите съоръженията, BM-Anlagenbau und Dosiertechnik.
Гравиметричните и волуметричните системи за дозиране на BM-Anlagenbau und Dosiertechnik гарантират точно и ефективно дозиране, при необходимост и на повече цветове едновременно.

   
Тук ще научите повече за системите за дозиране на BM-Anlagenbau


<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X