Zertifizierte Betonzusatzmittel, Qualität
Zertifizierte Betonzusatzmittel, Qualität

СЕРТИФИКАТИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТИТЕ НА ЕО

Фабричен производствен контрол

                   
Нашите добавки за бетон, средства за последваща грижа и бои за бетон се контролират съобразно предписанията за фабричен производствен контрол, а тяхното качество отговаря на изискванията на съответните стандарти.

Сертификатите могат да бъдат изтеглени тук.


ДОБАВКИ ЗА БЕТОНБОИ ЗА БЕТОН   

ПРОВЕРЕНО КАЧЕСТВО

       
С маркировката CE производителят, отговорникът за пускането на пазара или пълномощникът на ЕС, декларира съгласно Постановление на ЕС 765/2008, „че продуктът отговаря на действащите изисквания, които са установени в правните норми на Общността за хармонизиране за тяхното прилагане.”
             <   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X