HA-BE TUNNEL TEAM

Специализиран отдел в строителството на тунели и подземни съоръжения


Торкрет бетон, вътрешни облицовки на тунели, детайли за сборно укрепване на подземни съоръжения или запълване на кухини – при строежа на подземни съоръжения всеки строителен материал на циментова основа има своите собствени, специфични за проекта изисквания.  Индивидуалните и ориентирани към практиката решения с добавки за бетона са определящи за успешното реализиране на тези проекти.
                         

СПЕЦИАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДОБАВКИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО НА ТУНЕЛИ

По тази причина беше разработена специална продуктова система за подземно строителство за употреба в производството всички необходими смеси съдържащи цимент. Това включва: 

» суперпластификатори
» забавители
» средства за последваща обработка
» фибри за подобряване на пожарната безопасност
» нашите ускорителите завършват тази производствена концепция

НАШИЯТ СЕРВИЗ НА МЯСТО: HA-BE TUNNEL TEAM

В допълнение към специалната продуктова гама ние въведохме начало на високо специализирано работно звено при подземното строителство: Ha-Be Tunnel Team. Работната група се състои от специализирани бетонни инженери и приложни специалисти, които професионално разработват на международните строителни площадки технологични предложения за бетона, начин на неговото приложение и подход.

ТОРКРЕТ БЕТОНИ И ДЕТАЙЛИ ЗА СБОРНО УКРЕПВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ - ЗНАЧИМИ РЕФЕРЕНЦИИ


Дали добавки за торкрет бетона по мокър способ или за производството на сборно укрепване за подземни съоръжения или вътрешни обвивки за тунели: Проверените в практиката строителни специалисти на Ха-Бе оптимално настройват бетонната смес или бетона към изискванията на проекта. От много години ние обслужваме известни проекти в подземното строителство: 


<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X