BM Anlagenbau und Dosiertechnik, Sprühanlage
BM Anlagenbau und Dosiertechnik, Sprühanlage

BM-ANLAGENBAU & DOSIERTECHNIK

Всичко от един източник

                             
Вече повече от 25 години „BM-Anlagenbau & Dosiertechnik” произвежда дозиращи системи за добавки и пигменти за бетонови изделия, технологии за разпръскване на повърхностни защитни импрегнатори и кофражни масла, както и програми за управление на това оборудване.
               

КАТО ГОВОРИМ ЗА ПРЕДИМСТВА...

В „BM-Anlagenbau & Dosiertechnik”и техните системи за дозиране и разпръскване Ha-Be е намерил своя надежден и дългосрочен партньор. Нашите клиентите също се възползват от разширеното ни продуктово портфолио:
                       
» Продуктите на Ha-Be и системите за дозиране и разпръскване на БМ са съвместими помежду си.
» Един източник. Един контакт.
                   

ВСИЧКО ОТ ЕДИН ИЗТОЧНИК

Използването на продукти и системи, които не са съвместими помежду си, често е причина за запушване на дюзите. Почистването на тези дюзи или подмяната на продукта водят до спиране на производството и по този начин до загуба на време и пари. Чрез комбиниране на нашите ресурси, Ha-Be и БM осигуряват едно решение и един източник за всички клиенти, от планирането на продуктите, до проектирането на системата, въвеждането в експлоатация и постоянната техническа поддръжка.

Научете какви системи за дозиране и разпръскване могат да бъдат произведени за вас от BM-Anlagenbau und Dosiertechnik
     


<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X