ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

за нашата производствено-складова база в с.Езерово


ВАШИТЕ ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

Обработка на първични и вторични счетоводни документи; Работа със ERP програма – въвеждане на данни, документи, обработка на отчети и др.; Изготвяне на оборотни ведомости, извлечения и справки от аналитични сметки; Подготвя данни за статистически отчети и формуляри и приключването на съответните отчетни периоди; На ежемесечна база подава справки съобразени с международни счетоводни стандарти;

КАКВО ТРЯБВА ДА МОЖЕТЕ

Висше образование (бакалавър/магистър) в счетоводство, икономика, финанси; Познавате данъчното и счетоводно законодателство; Имате отлично компютърна грамотност - MS Office (Excel, Word; Outlook), работа със складови и счетоводен софтуер (евтл. Gensoft); Добър бизнес английски (евтл. немски) език; умеете да определяте приоритети, спазвате крайни срокове и работите в динамична среда;

КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ

Ние сме иновативна, динамична компания и ви предлагаме интересна, разнообразна работа. възможност за личностно и професионално развитие; атрактивно възнаграждение и премии в зависимост от постигнатите от Вас резултати.

ЗАИНТРИГУВАХТЕ ЛИ СЕ?

След това, моля, изпратете пълните документи за кандидатстване с очакванията си за заплата и възможно най-ранната дата на стартиране до info@ha-be.bg


<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X