Nachhaltigkeit Dauerhaftigkeit Beton Zusatzmittel
Nachhaltigkeit Dauerhaftigkeit Beton Zusatzmittel

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Ха-Бе и устойчивото развитие


Устойчиво развитие - Ние сме твърдо убедени, че непрекъснатият успех може да се реализира само с устойчиви продукти. Затова към поставените цели за продуктово развитие заедно с икономическите и социалните се интегрират преди всичко и екологичните фактори. Вече много от нашите продукти допринасят за устойчивото и ресурсно ефективно използване на строителния материал бетон.

ПОВЪРХНОСТНАТА ЗАЩИТА УДЪЛЖАВА ЦИКЪЛА НА ЖИВОТ

Продуктите за повърхностна защита от  серията PROTECT например удължават трайността на бетоновите продукти. Чрез техните хидрофобни свойства водата и замърсителите се отблъскват от повърхността, вместо да проникват в бетоновата структура. Така бетоновите площи са защитени не само от визуални недостатъци като натрупани замърсявания или ефлоресценция, а също така са устойчиви на цикли на замръзване и обработка със сол. Така устойчивата 3-степенна система от оптимизация на структурата, хидрофобиране и импрегниране значително удължава цикъла на живот на бетона.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРИ НАМАЛЯВАТ ЕМИСИИТЕ НА CO2

А също и нашите висококачествени суперпластификатори от серията PANTARHIT могат да се използват за по-устойчиво производство на бетон. Те намаляват потребността от чиста вода при производството на бетон, редуцират енергията за уплътняване при производството на бетон и са съвместими с рециклирани материали. Специално при производството на готови бетонни елементи суперпластификторите на Ха-Бе могат да допринесат за това, да се намали енергоемката топлинна обработка за генериране на необходимата ранна якост на бетона и да се намали нуждата от енергия за неговото уплътняване при полагане. Това спестява не само значителни разходи, но може и значително да ограничи вредните емисии на C02.

[             

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Е НАШ ПРИОРИТЕТ
     
Затова много от нашите продукти вече допринасят за него:
  • Повърхностната защита удължава цикъла на живот
  • Висококачествените суперпластификатори намаляват емисията на CO2


<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X