Betonfarbe, Slurry, Flüssigfarbe, Pigment

БЕТОНОВО- ТЕХНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ЦВЕТОВЕТЕ

Концепция „Colourize your Concrete“

         
Темата боя за бетона съдържа повече от избора на тон на цвета. Тъй като цветовият резултат зависи не само от избраната боя, а също така и от различни бетоново- технологични параметри, ние разработихме концепцията “ Colourize your Concrete ”. По-надолу ще обясним накратко нейните основни етапи.
                               

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОНЦЕПЦИЯТА “COLOURIZE YOUR CONCRETE ”?

Тя разглежда оцветяването на бетона в контекста на рецептата за бетон на клиента.Тя взима под внимание специфичния собствен цвят на цимента, цвета на инертния материал и водоциментното съотношение. Така по- късно няма неприятни изненади.
         

1. 1. УТОЧНЯВАНЕ НА ЖЕЛАНИЯ ЦВЯТ

Първо се уточнява и определя желаният от клиента цвят. Често предпочитаният цвят е уникален и се причислява към определени цветове в природата или към нормирани системи за цветове. За разясняване на желанието на клиента от голяма помощ са мострени детайли като отчупени краища на бетонни или естествени камъни или шаблони от нормирани системи за цветове като RAL® или PANTONE®.
               

2. РАЗРАБОТВАНЕ НА БОЯТА ЗА БЕТОН

След определяне на индивидуалното желание за цвета, се разработва съответната боя за бетон. Тези така наречени възстановки на цвета се постигат със смесване на различни пигменти. Веднага щом приключи установяването на цвета, той се тества в пробни камъни.

3. АНАЛИЗИРАНЕ НА ЦВЕТА НА ИНЕРТНИЯ МАТЕРИАЛ

Дори и когато инертния материал в бетона е нормално изцяло обвит от циментовото мляко, през него може да прозира цвета на инертния материал и така със собствения си цвят да повлияят на оцветяването на бетона. Силата на този ефект би трябвало непременно да се взима под внимание при оцветяването на бетона.   

4.  ТЕСТВАНЕ ЦВЕТА НА ЦИМЕНТА

Собственият цвят на циментовия разтвор е съществен фактор, който влияе на оцветяването на бетона. По принцип при използване на бял цимент цветът се проявява по- чисто, по- светло, по- интензивно и по- бледо. За сравнение най- често използваният промишлен сив портланд цимент отслабва интензитета на цвета и като резултат цветът изглежда по- тъмен. Обаче сивото също така не е едно и също. Неговият цветови тон може да даде значителни разлики и трябва да бъде взет непременно под внимание при оцветяването на бетона. 
               

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОЗИРОВКАТА

В зависимост от цветния пигмент и желаната наситеност на цвета обичайната в практиката дозировка при прахообразните пигменти е между 1– 5 % от масата на цимента (свързващото вещество).
При течните бои дозировката най- често е между 2– 8 % от масата на цимента (свързващото вещество). Принципно интензивността на цвета на бетона се увеличава с по- висока дозировка на боята, но за всеки пигмент над определена пигментация настъпва така наречената точка на насищане. За да се осъществят индивидуалните желания на клиента по отношение на цвета, нашите приложни специалисти могат да тестват различни дозировки.
                     

6.  ПРОВЕРКА НА ВОДОЦИМЕНТНОТО СЪОТНОШЕНИЕ

Друг решаващ за цветовия резултат параметър е водоциментното съотношение на бетона. Дори минимални отклонения във водоциментното съотношение могат да доведат до различни цветови резултати. Затова водното съдържание трябва непременно да бъде поддържано константно. Влиянието на специфичните параметри за клиента трябва да бъде предварително проверени от бетоновите технолози и приложни специалисти на Ха-Бе.

7. РАЗРАБОТКА НА РЕЦЕПТА

Оцветяването на бетона се тества най- добре при определяне на тези технологични параметри на бетона. Така разработената препоръчителна рецепта за бетона предпазва от неприятни изненади при неговото производство или на строителната площадка.

8. ПРОБНИ ПЛОЩИ / СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ

Заедно с по-горе изброените аспекти при определянето на цвета на бетона играят роля и самите смесители, процесът на смесване, времето за смесване, полагането и последващата обработка на бетона. Затова задължително трябва да бъдат изготвени образци или тестови площи за изпробване на оцветяването на бетона при практически условия.
                   

9. УСПЕШНО БЕТОНИРАНЕ

Ако тестовите площите са одобрени, тогава нищо вече не стои на пътя на успешното бетониране.


<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X