Zusatzmittel Betonchemie, Fließmittel, Betonverflüssiger, Luftporenbildner, CURING, MOWILITH, Schaumbildner

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Нашите добавки за вашето приложение


Ние произвеждаме продукти за бетонови изделия, бетонови елементи, транспортен бетон, пътни настилки, както и за тунелното и подземно строителство.

Вие бихте искали да научите повече? Свържете се с нас.

<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X