РЕГИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Западна България


Отговорности

 • Намиране на нови клиенти, установяване на контакт и договаряне условия на
  сътрудни-чество.
 • Поддържане и стимулиране на търговските отношения със съществуващите
  клиенти на фирмата.
 • Водене на търговски преговори, изготвяне на оферти, сключване на договори.
 • Популяризиране и демонстрация на продуктите на фирмата на обекта или при
  клиента.
 • Проучване на пазара. Прилагане на мерки за изпълнението и постигането на
  заложените цели в поверения регион.
 • Водене на делова кореспонденция, ценообразуване, организиране на транспорт и
  складови наличности.


Нашият идеален кандидат трябва

 • Да притежава амбиция и силна ориентация към постигане на високи цели;
 • Да притежава отлични организационни и комуникативни умения;
 • Позитивна, креативна и ориентирана към клиента личност;
 • Вътрешно мотивиран да се развива и акумулира нови знания;
 • Да умее да определя приоритети, да спазва крайни срокове и да работи в
  динамична среда


<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X