Oberflächenschutz, Imprägnierungen, Hydrophobierungen, UV-Lack, Grund- und Decklack

Предимства

Какво може нашата повърхностна защита?


PROTECT защитава бетона от абсорбиране на вода, щети от замръзване, ефлоресценция, замърсявания с хранителни продукти, напитки и мазнини, от петна от масла и мазнини, както и от разрушаване под влияние на атмосферни въздействия или плесен.

Schutz Beton Wasseraufnahme

ЗАЩИТАВА БЕТОНА ОТ АБСОРБИРАНЕ НА ВОДА


PROTECT schützt Beton vor Ausblühungen

ЗАЩИТАВА БЕТОНА ОТ ЕФЛОРЕСЦЕНЦИЯ


PROTECT schützt den Beton vor Frostschäden

ЗАЩИТАВА БЕТОНА ОТ ЩЕТИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ


PROTECT schützt den Beton vor Verschmutzungen durch Lebensmittel oder Getränke

ЗАЩИТАВА БЕТОНА ОТ ЗАМЪРСЯВАНИЯ


PROTECT erzielt einen oleophoben Effekt bei Beton

ЗЗАЩИТАВА БЕТОНА ОТ МАСЛА И МАЗНИНИ


PROTECT schützt Beton vor Verwitterung wie Grünbewuchs und Farbverblassung

ЗАЩИТАВА БЕТОНА ОТ ЕРОЗИЯ
<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X