Oberflächenschutz, Imprägnierungen, Hydrophobierungen, UV-Lack, Grund- und Decklack

ЗАЩИТАВА ОТ ЕФЛОРЕСЦЕНЦИЯ

PROTECT редуцира способността на бетона да абсорбира вода


КАК ВЪЗНИКВА ЕФЛОРЕСЦЕНЦИЯТА?

Изсоляването (ефлоресценцията) възниква от това, че по време на процеса на хидратация циментът отделя калциев хидроксид. Разтворен във водата от сместа или във външна вода като дъжд или натрупана влага, калциевият хидроксид се транспортира до повърхността на бетона. Там той реагира с въглеродния двуокис (CO2) от въздуха, превръщайки се в неразтворим калциев карбонат (варовик). Този варовик се появява като неприятни, бели натрупвания върху бетона и се отстранява с много усилия.

КАК МОЖЕ ДА СЕ НАМАЛИ?

За да се намали появата на ефлоресценция, трябва да се използва подходяща повърхностна защита под формата на масово хидрофобизиране. С продуктите за масово хидрофобизиране и уплътняващите средства на серията PROTECT, ние сме създали различни възможности за защита на бетона. Те хидрофобизират циментовата матрица и намаляват капилярната абсорбция на бетона. Тези качества водят до намаляване на транспортирането на калциев карбонат (варовик)към повърхността на бетона, като в най- добрия случай дори го преустановяват. 

ЛАБОРАТОРЕН ТЕСТ

Появата на ефлоресцвенция беше провокиране върху обработени и необработени с PROTECT панели. Обработеният запази своя външен вид с антрацитен цвят, докато необработеният показа ясно разпознаваеми натрупвания на варовик.

Schutz Beton Ausblühungen    Schutz Beton Ausblühungen    Schutz Beton Ausblühungen


Schützt Beton vor Ausblühungen


<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X