Oberflächenschutz, Imprägnierungen, Hydrophobierungen, UV-Lack, Grund- und Decklack

ЗАЩИТАВА ОТ АБСОРБЦИЯ НА ВОДА

PROTECT редуцира способността на бетона да абсорбира вода


Абсорбцията на вода на втвърдения бетон е една от основните причини за щети по бетона и оптични дефекти. През шуплестата структура тя прониква в бетона и чрез капилярното всмукване се транспортира от повърхността във вътрешността на бетоновия блок. С това проникване на вода често възникват повреди като щети от замръзване и техническа сол или оптични недостатъци като ефлоресценция. За да се намалят тези вреди и дефекти трябва да се редуцира способността на бетона за абсорбция на вода.
   
Системата PROTECT е разработена точно с тази цел. Тя генерира хидрофобна бетонова структура, която значително намаля проникването на вода в бетона.

ЛАБОРАТОРЕН ТЕСТ


В теста участват две пробни тела. Долната призма се хидрофобизира с PROTECT, а горната не се обработва. Двете призми се сушат 2 седмици и след това се поставят във вана с вода за 12 часа. След съпоставка се оказва, че призмата, обработена с PROTECT, е абсорбирала с 80% по- малко вода от необработената призма.

Schutz Beton Wasseraufnahme        Schutz Beton Wasseraufnahme
Schutz Beton Wasseraufnahme


<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X