Betonfarbe, Slurry, Flüssigfarbe, Pigment
Betonfarbe, Slurry, Flüssigfarbe, Pigment

ЛАБОРАТОРИЯ БОИ ЗА БЕТОН

Съответствие на цвета и технологичен анализ на боята за бетон

         
Успоредно с нашите стандартни цветове ние можем да разработваме и индивидуални тонове под формата на течна боя. Често предпочитаният цвят е индивидуален и се приравнява към определени цветове в природата или към нормирани системи за описание на цветовете. За дефиниране на цвета се използват успешно мостри като отчупени краища на бетонни или естествени камъни или системи за цветове като RAL® или PANTONE®. Впоследствие се пресъздава необходимата боя за бетона. Тези така наречени възстановки на цвета се постигат със смесване на различни пигменти. Веднага щом приключи съответствието на цвета, той се тества върху пробни бетонни тела.

КОЕ ПРАВИ БЕТОНА ЦВЕТЕН?

Оцветяването на бетона се влияе от множество технологични фактори. Така цветовият резултат се определя не само от цвета на избраните пигменти или течни бои, но също параметри като вид на цимента, инертни материали, водоциментно съотношение и дозировка имат решаващо влияние.
     

ЦВЯТ - НО МОЛЯ КОНКРЕТНО

Вследствие на това избраният цветови тон непременно трябва да бъде тестван в контекста на тези решаващи технологични параметри на бетона. Тъй като тези параметри са 
специфични за клиента, се препоръчва един всеобхватен бетоново-технологичен анализ.

БЕТОНОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ

Бетоново технологичният сервиз на Ха-Бе развива и тества бои, съблюдавайки точно тези индивидуални бетоново- технологични фактори на влияние. Желаният цвят се изпитва съобразно специфичната за клиента рецепта на бетона с използване на определените изходни материали и се пресъздава в мострени бетонни тела. Така по- късно няма неприятни изненади.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО - ИЗПИТВАНЕ ПРИ ПРАКТИЧЕСКИ УСЛОВИЯТА

След като цветът е избран, силата на оцветяването трябва да се тества е практическите условия. При производството на транспортни бетони трябва да се създаде тестова площ. Реалистичният модел служи на всички участници като сравнителна повърхност за по- късната реализация на обекта. Нашият технологичен приложен отдел подпомага в това производителите на бетон и хората, които го полагат.
   
При бетоновите изделия се препоръчва производствена проба в реални производствени условия.


   

           


<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X