Rechtliche Hinweise Ha-Be Betonchemie

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

на Ha-Be Betonchemie GmbH

               
Ha-Be Betonchemie проверява и актуализира постоянно информацията на този уеб сайт. Въпреки  цялото ни старание междувременно данните може да са се променили. По тази причина не може да се поеме гаранция за актуалността, верността и пълнотата на предоставената информация. Изключена е всякаква отговорност за щети, които възникват пряко или косвено от използването на този уеб сайт, освен ако те не се основават на умисъл или груба небрежност. 

Цялата информация за продукти или друга информация, публикувана на уебсайта, се предоставя добросъвестно от Ha-Be Bulgaria OOD. Въпреки това, цялата тази информация, доколкото е допустимо от закона, не представлява гаранция, обещание или отговорност от страна на Ha-Be Bulgaria OOD, нито освобождава потребителя от извършването на собствени проучвания и тестове.
Ha-Be Bulgaria OOD може, по свое усмотрение и без да поема отговорност, по всяко време без предизвестие да промени и/или прекрати изцяло или частично действието на  уебсайта и не е задължена да актуализира уебсайта.
             

ПРЕПРАТКИ И ВРЪЗКИ

Тъй като нашите интернет страници съдържат линкове (препратки)  към интернет страници, предлагани от трети страни, ние обръщаме внимание на това, че нямаме никакво влияние върху оформянето на съдържанието на тези външни страници и затова не поемаме отговорност за тяхната законност, коректност и пълнота, а много повече, с настоящото изрично се дистанцираме от това съдържание и не сме го одобрили. Същевременно ви препоръчваме внимателно да спазвате условията за ползване, поверителността и друга правна информация, съдържаща се в тези други уеб сайтове. Освен това Ha-Be Bulgaria OOD си запазва правото да извършва промени или допълнения в предоставената информация.


<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X