Betonfarbe, Slurry, Flüssigfarbe, Pigment

МОБИЛНИ СИСТЕМИ ЗА ДОЗИРАНЕ

за течни бои

     
Боя за бетон – при производителите на вибропресовани изделия тя се числи към стандартните решения, докато при производителите на напрегнати бетонни елементи или транспортен бетон това е по-скоро специфично проектно-ориентирано решение. Инсталирането на нови или преобразуването на съществуващите дозиращи устройства е сравнително скъпо начинание и следователно в повечето случаи е икономически нецелесъобразно. В такива случаи мобилните системи за дозиране на течни бои често са икономически най- ефективното решение. Тъй като те могат да бъдат лесно внедрени в действащия производствен процес, отпада нуждата от сложни интервенции в системния модул за управление. В следствие на това те са изгодна и предпочитана форма на дозиране.
           

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ МОБИЛНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ДОЗИРАНЕ?

Мобилните системи за дозиране за течни бои са затворени системи със собствено управление. Обикновено се използват волуметрично дозиращо устройство оборудване с полуавтоматично управление. Тези системи се състоят от контейнер за доставка, стационарен контейнер с интегрирана помпа, циркулационен клапан, клапан за пълнене в смесителя и управление изнесено в стаята на оператора.
         

КАК СТАВА ДОЗИРАНЕТО?

С помощта на четири тегловни датчика се измерва прецизно теглото на дозиране и това позволява дозиране с голяма точност, както и прецизното спазване на рецептурния състав. С мобилната гравиметриччна система за дозиране Вие контролирате дозирането точно и при необходимост можете веднага да извършите корекции. По този начин получавате възможно най- голяма сигурност на производствения процес.
         

ПОДДЪРЖАНЕ НА ХОМОГЕННОСТ НА ТЕЧНАТА БОЯ

За да може течната боя да бъде използвана за по- дълъг период от време, в стандартното оборудване на системата за дозиране е включен циркулационен клапан. При необходимост боята се препомпва. Чрез постоянното движение на цветната суспензията се избягва отлагането на твърдите примеси.
           

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДАВАНЕ

Веднага щом боята в стационарния контейнер е изразходвана, стоящият върху него контейнер за доставка се сваля с помощта на мотокар или челен товарач. и се заменя с пълен контейнер за доставка. След което се отваря сферичният кран и течната боя се изсипва падайки свободно в стационарния контейнер.


<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X