Oberflächenschutz, Imprägnierungen, Hydrophobierungen, UV-Lack, Grund- und Decklack

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА БЕТОНА

Тристепенна технология с шесткратно действие


Оцветените бетонни продукти и видимите бетони поставят високи изисквания към визуалния вид и тяхната дълготрайност.

Оптични дефекти като ефлоресценция, замърсявания и избледняване на цветовете са особено забележими при оцветени бетони и могат да доведат до скъпоструващи и изискващи много време рекламации.

За да намалим появата на подобни дефекти и да увеличим издръжливостта на бетона, създадохме продуктовата системата PROTECT. Тя  се състои от тристепенна концепция за оптимизация на структурата, хидрофобиране и импрегниране за цялостно, трайно предпазване на бетона с шесткратно действие.


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ШЕСТКРАТНОТО ДЕЙСТВИЕ?

PROTECT защитава бетона от абсорбиране на вода, щети от замръзване, ефлоресценция, замърсявания с хранителни продукти, напитки и мазнини, от петна от масла и мазнини, както и от разрушаване под влияние на атмосферни въздействия или плесен.

Schutz Beton Wasseraufnahme

ЗАЩИТАВА БЕТОНА ОТ АБСОРБИРАНЕ НА ВОДА


PROTECT schützt Beton vor Ausblühungen

ЗАЩИТАВА БЕТОНА ОТ ЕФЛОРЕСЦЕНЦИЯ


PROTECT schützt den Beton vor Frostschäden

ЗАЩИТАВА БЕТОНА ОТ ЩЕТИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ


PROTECT schützt den Beton vor Verschmutzungen durch Lebensmittel oder Getränke

ЗАЩИТАВА БЕТОНА ОТ ЗАМЪРСЯВАНИЯ


PROTECT erzielt einen oleophoben Effekt bei Beton

ЗЗАЩИТАВА БЕТОНА ОТ МАСЛА И МАЗНИНИ


PROTECT schützt Beton vor Verwitterung wie Grünbewuchs und Farbverblassung

ЗАЩИТАВА БЕТОНА ОТ ЕРОЗИЯ
КАК СЕ ЗАЩИТАВА БЕТОНА?

За да се намалят тези вреди и дефекти трябва да се редуцира способността на бетона за абсорбция на вода и да се предпази повърхността на бетона от проникване на субстанции като хранителни продукти, напитки, мазнина и масло. Накратко: Бетонът се нуждае от дълготрайна, ефикасна защита от вода, мазнина и масло.

           

КОНЦЕПЦИЯ С ГОЛЯМО ДЕЙСТВИЕ

При оптимизацията на структурата се анализират микро структурата и плътността на бетона и се оптимизират технологично. В комбинация с масовото хидрофобиране на импрегнирането от серията PROTECT, бетонът получава цялостна защита с шесткратната защита от ефлорсценция, ерозия, замърсявания от хранителни продукти, абсорбция на вода, замърсявания от масло и срещу замръзване.


<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X