Oberflächenschutz, Imprägnierungen, Hydrophobierungen, UV-Lack, Grund- und Decklack

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

от хранителни продукти, напитки и масло


PROTECT създава защитен механизъм, който не позволява замърсяванията да проникнат в бетона. Този механизъм се нарича “Ефект “Easy-to-Clean”. Вместо да попаднат в бетона, замърсявания като кола, кафе и вино се стичат на капки по повърхността и не проникват веднага в структурата. Така засегнатите повърхности могат да бъдат почистени дори и след часове или дни, без да останат петна.

ЛАБОРАТОРЕН ТЕСТ

Върху обработените панели замърсявания, причинени от хранителни продукти и напитки могат да бъдат почистени, без да останат петна. По необработените панели и след почистването има значителни остатъци.

Schutz Beton Verschmutzung        Schutz Beton Verschmutzung
PROTECT schützt Beton vor Verschmutzungen durch Lebensmittel und Getränke


<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X