Polypropylen, Mikrofaser, Makrofaser für Beton, Stahlfasern, bauaufsichtliche Zulassung, Polymerfaser

ФИБРИ ЗА БЕТОН

Сертифицирани стоманени и полипропиленови макро и микро фибри

             
Нашият асортимент от фибри обхваща 3 вида полипропиленови фибри с различни дължини на влакното, както и различни типове стоманени фибри. Така ние сме в състояние да предлагаме строго индивидуални решения за най- различни строителни проекти.
           

ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ФИБРИ

Полипропиленовите фибри могат да се използват за най- разнообразни цели. В зависимост от продукта и приложението можете да повишите пожароустойчивостта на бетона, да оптимизирате ранните якостни показатели на произведения бетон, да намалите пукнатините от свиване или да подобрите устойчивостта на натоварване при удар. Типични областни на приложение на полипропиленовите влакна са:
     
» торкрет бетон
» готови детайли, детайли за сборно укрепване на подземни съоръжения и вътрешни обвивки на тунели
» бетонови изделия     
» индустриални настилки
» селскостопански сгради
» пътни площи от бетон, както и морски конструкции и хидростроителство
» фундаменти, подови плочи, безшевни настилки и подлежащи покрития
                                 

СТОМАНЕНИ ФИБРИ

Стоманените фибри имат решаващи предимства в сравнение с конвенционалната армировъчна мрежа. Тъй като те се разпределят триизмерно в бетона, възниква равномерно разпределяне на напрежението при разтягане и се намаля образуването на пукнатини в бетона. Това е предпоставка за по- малко пукнатини от свиване и от вътрешно напрежение. Заедно с технологическите предимства, използването на фибри има и своята икономическа полза. Бетонът със стоманени фибри прави много цикли от работния процес излишни и намалява изразходваното време. Това допринася за бързо напредване на строителството и намалява общите разходи. Типични областни на приложение на стоманените фибри са:
         
» подови плочи и фундаменти
» индустриални настилки
» стени на приземни етажи
» открити пространства и пътни платна
» торкрет бетон със стоманени влакна
             

С ОФИЦИАЛНО ОДОБРЕНИЕ ОТ СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР

                           
» Ha-Be PP-фибри 18 µm HFP
Дължина: 6, 12 и 18 мм
               
» » Ha-Be PP-влакно 20 µm FP
Дължина: 6, 12 и 18 мм<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X